Εστιάζεις στα θετικά του υπαλλήλου και λες μπράβο, ή δακτυλοδείχνεις τα αρνητικά;

2020-02-13T11:31:35+02:00

Κάθε εταιρεία θέλει τους Υπαλλήλους της να αναπτυχθούν, κι ένας τρόπος να το κάνουν,