Οι Ημέρες Επιχειρηματικότητας του CCE θα διοργανώσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιλεγμένους φοιτητές, απόφοιτους πανεπιστημίων και νέους ηλικίας 18-30 ετών, σε μεγάλους οργανισμούς στην Κύπρο.

Σκοπός τους είναι να επιτρέψουν σε επιλεγμένα άτομα να εξοικειωθούν με τον εργασιακό χώρο, την κουλτούρα και την εσωτερική λειτουργία αξιόλογων επιχειρήσεων, καθώς και να παρέχουν μια εξαιρετική ευκαιρία για δικτύωση και εργασιακή απασχόληση.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί πριν και κατά τη διάρκεια του Cyprus Career Expo 2019 και οι Ημέρες Επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθούν στους επόμενους μήνες μετά το Expo. Θα αποτελούνται από ξεναγήσεις στα κεντρικά γραφεία κάθε οργανισμού, συνοδευόμενες από παρουσιάσεις από ανώτερα στελέχη.

Συμμετάσχετε σε Αποκλειστικά Business Days
στις πιο κάτω Εταιρείες

Zorbas Bakeries Business Day

READ MORE
Melco Resorts Business Day

READ MORE
Hermes Airports Business Day

READ MORE
Amdocs
Business Day

READ MORE
KPMG
Business Day

READ MORE

Υποβάλετε Αίτηση για τα Business Days

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε σε ένα Business Day συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την παρακάτω φόρμα.

DOs and DON’Ts for the Business Days

DO read the preselection requirements of each company before applying

DO send us your personal details and cv here ( put a link to the form)

DO declare your interest soon , as only 20 candidates will be selected for each business day

DO wait for a reply regarding preselection and be on time for your preselection interview at the CCE

DO apply for more than one business day if you wish

DON’T contact the companies directly

DON’T apply if you do not fulfil the initial requirements

DON’T miss this unique opportunity to get a good and personal insight on future employers


  Zorbas BakeriesMelco Resorts and EntertainmentHermes AirportsAmdocsKPMG


  Τι θα κερδίσετε;

  • Επωφεληθείτε από μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε επιχειρήσεις εκ των έσω και να συναντήσετε ανώτερα στελέχη. Σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
  • Δείτε από πρώτο χέρι πώς λειτουργούν τα διάφορα τμήματα της εταιρείας
  • Συνήθως, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου θέματος που σχετίζεται με την εταιρεία
  • Δικτυωθείτε με στελέχη και με άλλους συμμετέχοντες.
  • Αν η «Ημέρα Επιχειρηματικότητας» πραγματοποιείται σε περίοδο που μια εταιρεία προσλαμβάνει, θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια εξαιρετική πρώτη εντύπωση και να βρείτε ακόμη και θέση εργασίας.
  • Μάθετε από τους Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού τις διαδικασίες επιλογής και τα προσόντα που αναζητά κάθε εταιρεία από τα μελλοντικά στελέχη της.
  • Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής, το οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί στο βιογραφικό σας σημείωμα

  Διαδικασία Επιλογής

  1. Κάντε εγγραφή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα (η φόρμα θα είναι διαθέσιμη λίγες εβδομάδες πριν από το CCE 2019)
  2. Υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και επιλέξτε τις Ημέρες Επιχειρηματικότητας στις οποίες θέλετε να συμμετάσχετε
  3. Μια προεπιλογή θα γίνει από τους συμμετέχοντες οργανισμούς και θα ενημερωθείτε σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί για προσωπική συνέντευξη
  4. Η παρουσία σας στο Cyprus Career Expo είναι απαραίτητη. Θα υπάρξει σύντομη προσωπική συνέντευξη με τις συμμετέχουσες εταιρείες
  5. Στο τέλος της έκθεσης θα ενημερωθείτε εάν έχετε επιλεγεί και σε ποια Ημέρα (-ες) Επιχειρηματικότητας θα λάβετε μέρος
  6. Οι Ημέρες Επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθούν 1-2 μήνες μετά την Έκθεση
  7. Ενδέχεται να έχετε επιλεγεί για περισσότερες από μία Ημέρα Επιχειρηματικότητας