Οι συμμετέχοντες εργοδότες στο CCE 2020 προστίθενται σε αυτή τη σελίδα καθημερινά καθώς πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής του Expo.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε κατάλογο εργοδοτών και οργανισμών που συμμετείχαν στο CCE 2019.