Πακέτο Χορηγίας

Με τη χορηγία ή την υποστήριξη του CCE, η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από στοχευμένη και αποτελεσματική
προβολή και αναγνωρισιμότητα, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στην επιχειρηματική κοινότητα.

Η συνολική αξία διαφήμισης σε χορηγίες μέσων ενημέρωσης που έχει εξασφαλίσει το
Cyprus Career Expo για την εκδήλωση του 2022 υπερβαίνει τις €100.000

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

5,000
 • 1 Μέγας Χορηγός
 • Μεγάλο premium περίπτερο
 • Branding στη σελίδα εγγραφής
 • Logo στο website
 • Logo στο virtual stage
 • Αποστολή direct email
 • Posts σta social media
 • Δημοσιεύσεις στο blog
 • Λογότυπο στην τηλεοπτική διαφήμιση
 • Αναφορά στην τηλεοπτική διαφήμιση
 • [Εταιρεία] παρουσιάζει CCE
 • Logo στα social media
 • Logo σε όλες τις online διαφημίσεις
 • Πολλαπλές αναφορές κατα τη διάρκεια του συνεδρίου

Με την Στήριξη του

Digital Media Partner

Youth Media Supporter