Πακέτα Χορηγιών

Με τη χορηγία ή την υποστήριξη του CCE, η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από στοχευμένη και αποτελεσματική
προβολή και αναγνωρισιμότητα, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στην επιχειρηματική κοινότητα.

Η συνολική αξία διαφήμισης σε χορηγίες μέσων ενημέρωσης που έχει εξασφαλίσει το
Cyprus Career Expo για την εκδήλωση του 2020 υπερβαίνει τις €100.000

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

9,000
 • 1 Μέγας Χορηγός
 • Μεγάλο Premium Περίπτερο
 • Πρόσβαση στο χώρο συνεντεύξεων
 • Logo στην ιστοσελίδα
 • Branding oτο χώρο
 • Λογότυπο στο newsletter
 • Posts σta social media
 • Δημοσιεύσεις στο blog
 • Αναφορά στη ραδιοφωνική διαφήμιση
 • Λογότυπο στην τηλεοπτική διαφήμιση
 • Αναφορά στην τηλεοπτική διαφήμιση
 • [Εταιρεία] παρουσιάζει CCE
 • Logo στα social media
 • Logo στο app
 • Logo σε όλα τα υλικά
 • Αποκλειστικό email

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

3,000
 • Έως 3 Χορηγοί
 • Premium Περίπτερο
 • Πρόσβαση στο χώρο συνεντεύξεων
 • Logo στην ιστοσελίδα
 • Branding oτο χώρο
 • Λογότυπο στο newsletter
 • Posts σta social media
 • Δημοσιεύσεις στο blog

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

1,000
 • Έως 5 Χορηγοί
 • Premium Περίπτερο
 • Πρόσβαση στο χώρο συνεντεύξεων
 • Logo στην ιστοσελίδα
 • Branding oτο χώρο

Χορηγός Επικοινωνίας

Διαδικτυακός Χορηγός Επικοινωνίας