Χώρος και Τοποθεσία

Χώρος και Τοποθεσία2019-01-26T21:05:44+02:00

Η 2η Ετήσια Έκθεση Κύπρου Καριέρας θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Μαρτίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία

Θράκης 17

2112, Λευκωσία

Τηλ.: +357 22395000
Ιστοσελίδα: http://fcc.com.cy/