Αντιπροσωπεύετε κάποια εταιρεία ή εταιρεία εξεύρεσης εργασίας που δραστηριοποιείται στην Κύπρο ή την ενδιαφέρει η κυπριακή αγορά; Θα χαρούμε να έχουμε τις απόψεις σας!

Συμπληρώστε αυτό το ερωτηματολόγιο και μοιραστείτε μαζί μας τις απόψεις σας για τις ικανότητες και δεξιότητες που πιστεύετε ότι είναι σημαντικές στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, για μια επιτυχημένη καριέρα. Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για εμάς καθώς με τις απαντήσεις σας θα μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα!